Personligt coachingforløb.

Hvem, hvad og hvorfor?

Mit navn er Ian Melhede. Jeg er 34 år og har startet denne virksomhed med ét simpelt formål – at mentaltræne unge sportsudøvere. Jeg har tidligere haft en stor virksomhed med 70 ansatte, hvor jeg sad som driftdirektør med ansvaret for medarbejderne samt den daglige drift. I virksomheden var mit helt store fokus, at arbejde med ‘det hele menneske’ og udvikle i en positiv retning.

Grunden til jeg valgte, at starte netop denne virksomhed var, at jeg efter 14 år som fodboldtræner har set hvor meget den mentale tilstand fylder hos sportsudøvere i teenagealderen. Der er mange atleter og trænere landet over, som har fokus på selve den sportslige træning og rammerne omkring dette, men derimod er der ikke mange der tilbyder at træne den mentale del. Dette er et meget vigtigt fokuspunkt at arbejde med, når man udvikler elitesportsudøvere.

Jeg har valgt at være specifik om hvilken målgruppe jeg arbejder med, og det er fordi jeg tror på, at hvis man skal være rigtig god til noget, skal man specialisere sig inden for området. I mit trænervirke, har jeg trænet alt fra U12 til U18, og jeg har lært, at hvis man allerede mentaltræner unge i den begyndende teenage-alder, vil de have markant nemmere ved at håndtere det pres de oplever som elitesportsudøvere.

 

Hvad er mentaltræning og hvilke tanker gør vi os?

En af de helt store tanker i The Mental Game, er hvordan ‘vejen til succes’ ser ud. Succes kan være mange ting og det bestemmes 100% af den enkelte atlets behov.

I den mentale udvikling tager vi udgangspunkt i “hvad virker idag”, “hvad er du god til” og derefter arbejder vi med “hvor vil jeg gerne hen” og “hvad vil jeg gerne være den bedste til”. Når de to ting er på plads, kan vi begynde at arbejde med vejen derhen. Vi tager altid udgangspunkt i de ting der fungerer, og hvordan vi bruger disse kompetencer endnu bedre. Det betyder ikke, at vi glemmer det der ikke virker og ikke arbejder med de negative ting, vi gør det simpelthen bare fra “det gode sted”.

Min egen uddannelse ligger inden for New NLP og jeg er uddannet og certificeret PLP Practitioner i 2017. Udover dette er jeg igang med min Master Practitioner som jeg afslutter i 2019. Selv har jeg også haft en privat coach tilknyttet i 10 år, og dette har jeg fordi at jeg tror på, at man kan udvikle sig gennem hele livet.

Klik gerne ind på https://www.acuityworld.com og læs mere om uddannelsen.

De atleter der kommer gennem et forløb hos The Mental Game, vil opleve at det bliver deres helt eget. Forløbet bliver specielt designet til deres tanker og succesmålsætninger, og det kan betyde at det for nogle kan tage 2-3 måneder og for andre, kan det være nok kun med få coachingsessioner. Et forløb tager 100% udgangspunkt i at rykke den enkelte, samt videregive værktøjer som kan tages med og bruges resten af livet.